แนวนิ้วนิ้วแนว https://nawnewnewnaw.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 50]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 Tue, 25 Dec 2012 20:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 49]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 Tue, 25 Dec 2012 20:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 48]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 Tue, 25 Dec 2012 20:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 47]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 Tue, 25 Dec 2012 20:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 46]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 Tue, 25 Dec 2012 20:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 45]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 Tue, 25 Dec 2012 20:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 44]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 Tue, 25 Dec 2012 20:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 43]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 Tue, 25 Dec 2012 20:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 42]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 Tue, 25 Dec 2012 20:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 41]]> ////....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 Tue, 25 Dec 2012 20:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 40]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 Tue, 25 Dec 2012 20:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 39]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 Tue, 25 Dec 2012 20:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 38]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 Tue, 25 Dec 2012 20:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 37]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 Tue, 25 Dec 2012 20:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 36]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 Tue, 25 Dec 2012 20:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 35]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 Tue, 25 Dec 2012 20:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 34]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 Tue, 25 Dec 2012 20:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 33]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 Tue, 25 Dec 2012 20:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 32]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 Tue, 25 Dec 2012 20:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 31]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 Tue, 25 Dec 2012 20:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 30]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 Tue, 25 Dec 2012 20:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 29]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 Tue, 25 Dec 2012 20:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 28]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 Tue, 25 Dec 2012 20:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 27]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 Tue, 25 Dec 2012 19:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 26]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 Mon, 03 Dec 2012 2:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 25]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 Mon, 03 Dec 2012 2:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 24]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 Mon, 03 Dec 2012 16:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 23]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 Mon, 03 Dec 2012 1:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 Mon, 03 Dec 2012 1:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 Mon, 03 Dec 2012 1:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 Mon, 26 Nov 2012 0:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 19]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 Mon, 26 Nov 2012 0:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 18]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 Mon, 26 Nov 2012 16:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 17]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 Mon, 26 Nov 2012 0:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 16]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 Mon, 26 Nov 2012 0:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 Mon, 26 Nov 2012 0:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 Mon, 26 Nov 2012 0:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 Mon, 26 Nov 2012 0:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 Mon, 26 Nov 2012 0:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 Mon, 26 Nov 2012 0:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 Mon, 26 Nov 2012 0:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 Mon, 26 Nov 2012 0:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 Mon, 26 Nov 2012 0:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 Mon, 26 Nov 2012 0:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 Mon, 26 Nov 2012 0:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 Mon, 26 Nov 2012 0:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 Thu, 15 Nov 2012 0:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 Thu, 15 Nov 2012 0:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 Thu, 15 Nov 2012 0:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 https://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 Thu, 15 Nov 2012 15:29:17 +0700