แนวนิ้วนิ้วแนว http://nawnewnewnaw.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=50 Tue, 25 Dec 2012 20:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 49]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=49 Tue, 25 Dec 2012 20:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 48]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=48 Tue, 25 Dec 2012 20:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 47]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=47 Tue, 25 Dec 2012 20:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 46]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=46 Tue, 25 Dec 2012 20:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 45]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=45 Tue, 25 Dec 2012 20:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 44]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=44 Tue, 25 Dec 2012 20:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 43]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=43 Tue, 25 Dec 2012 20:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 42]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=42 Tue, 25 Dec 2012 20:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 41]]> ////....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=41 Tue, 25 Dec 2012 20:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=40 Tue, 25 Dec 2012 20:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 39]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=39 Tue, 25 Dec 2012 20:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 38]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=38 Tue, 25 Dec 2012 20:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 37]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=37 Tue, 25 Dec 2012 20:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 36]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=36 Tue, 25 Dec 2012 20:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=35 Tue, 25 Dec 2012 20:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 34]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=34 Tue, 25 Dec 2012 20:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 33]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=33 Tue, 25 Dec 2012 20:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 32]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=32 Tue, 25 Dec 2012 20:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 31]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=31 Tue, 25 Dec 2012 20:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 30]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=30 Tue, 25 Dec 2012 20:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 29]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=29 Tue, 25 Dec 2012 20:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 28]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=28 Tue, 25 Dec 2012 20:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 27]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=25-12-2012&group=1&gblog=27 Tue, 25 Dec 2012 19:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 26]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=26 Mon, 03 Dec 2012 2:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=25 Mon, 03 Dec 2012 2:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=24 Mon, 03 Dec 2012 16:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=23 Mon, 03 Dec 2012 1:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 22]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=22 Mon, 03 Dec 2012 1:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=03-12-2012&group=1&gblog=21 Mon, 03 Dec 2012 1:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=20 Mon, 26 Nov 2012 0:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=19 Mon, 26 Nov 2012 0:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 18]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=18 Mon, 26 Nov 2012 16:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=17 Mon, 26 Nov 2012 0:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=16 Mon, 26 Nov 2012 0:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=15 Mon, 26 Nov 2012 0:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=14 Mon, 26 Nov 2012 0:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=13 Mon, 26 Nov 2012 0:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=12 Mon, 26 Nov 2012 0:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=11 Mon, 26 Nov 2012 0:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=10 Mon, 26 Nov 2012 0:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=9 Mon, 26 Nov 2012 0:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=8 Mon, 26 Nov 2012 0:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=7 Mon, 26 Nov 2012 0:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=6 Mon, 26 Nov 2012 0:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=26-11-2012&group=1&gblog=5 Mon, 26 Nov 2012 0:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=4 Thu, 15 Nov 2012 0:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=3 Thu, 15 Nov 2012 0:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=2 Thu, 15 Nov 2012 0:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 http://nawnewnewnaw.bloggang.com/rss <![CDATA[[Y]มาแชร์ประสบการณ์ความรักให้ฟังครับ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nawnewnewnaw&month=15-11-2012&group=1&gblog=1 Thu, 15 Nov 2012 15:29:17 +0700